การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย คือการนำหน่อกล้วยมาหมักให้ได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อนำมาใช้ในการเกษตร เพราะในดินที่มีต้นกล้วยขึ้นจะเป็นดินที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์ มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช ทั้งยังสามารถนำจุลินทรีย์มาปรับสภาพดินให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช จะเห็นได้ว่าที่ใดมีต้นกล้วยขึ้น ดินบริเวณนั้นจะร่วนซุย โปร่ง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุอาหารต่าง ๆ
จึงเป็นเหตุผลที่เราทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยซึ่งเป็นจุลินทรีย์ดีเติมกลับลงไปในดินที่เราจะปลูกพืช จุลินทรีย์หน่อกล้วยต่างจากจุลินทรีย์อีเอ็มอย่างไรจุลินทรีย์หน่อกล้วย ได้จากการนำหน่อกล้วยมาหมักจุลินทรีย์อีเอ็ม ได้จากการนำผักผลไม้มาหมัก เช่น เศษผักต่าง ๆ สับปะรด ฟักทอง มะละกอ ฯ

โดยจุลินทรีย์ทั้งสองชนิดนี้ก็มีประโยชน์คล้าย ๆ กัน คือเป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการนำมาใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์กันอย่างแพร่หลาย โดยสิ่งที่ต้องเตรียมคือ
สิ่งที่ต้องเตรียมในการทำจุลินทรีย์หน้อกล้วยของเรา กล้วย 1 ต้น เอาแบบสูงประมาณ 1 เมตร ขุดแบบเอาส่วนที่มีรากมาด้วยนะ กๅกน้ำตาล หรือ น้ำตาลทรายแดงก็ได้ อย่างละ 1 กิโลกรัม (ไม่แนะนำเอาน้ำตาลที่ฟอกสีแล้ว) ยาคูลท์ 1 ขวด ถ้าไม่ยาคูลท์ก็เอานมเปรี้ยวมีมีจุลินทรีย์แลตโตบาซิลลัส แทนก็ได้ (สิ่งสำคัญคือต้องมีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัสนะ) และก็น้ำเปล่า 4-5 ลิตร

วิธีการทำจุลินทรีย์ ก็ไม่ยาก หาเป้าหมายคือหน่อกล้วยสูงประมาณ 1 เมตรครับ ขุดรอบต้นเพื่อให้ได้ส่วนรๅกด้วย ส่วนผสม นำต้นกล้วยมาสับออกเป็นชิ้น ๆ เติมน้ำตาลทรายแดง ใส่ยาคูลท์ เติมน้ำประมาณ 4-5 ลิตร เอาพอปริ่ม ๆ ทำการหมัก 7 วัน ระหว่างที่หมักให้เปิดคนวันละ 1 ครั้ง ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์กรองเอาเฉพาะน้ำ ส่วนเศษกล้วยสามารถนำไปทำปุ๋ยต่อได้
การนำไปใช้ก็แสนจะง่าย คือ นำจุลินทรีย์หน่อกล้วย 4 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 20 ลิตร รดบริเวณโคนต้นไม้หรือพืชผักเป็นการนำจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เติมกลับลงไปในดิน หรือนำไปหมักกับฮอร์โมนไข่เพื่อเป็น หั ว เ ชื้ อ อาหารสำหรับพืชต่อไป

คุณสมบัติเด่นหลักๆ ของจุลินทรีย์หน่อกล้วยนี้ก็คือ การนำไปช่วยฟื้นดินดี sะเบิดดินดาน เพิ่มความร่วนซุยให้ดินได้ภายในเวลา6-12 เดือน นอกจากนี้เมื่อนำไปใช้ผสมตามสูตรและสัดส่วนต่างๆ แล้ว จะช่วยกำ จั ด โ s ค-แมลง ศั ต รู พืช ,กำ จั ด วั ช พื ช -ข้าวดีดข้าวเด้ง ,ปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อสัตว์เลี้ยงหรือบ่อน้ำกินน้ำใช้ ,ใช้ล้างทำความสะอาดคอกสัตว์
ที่มา : หนังสือเกษตรอินทรีย์ภาคปฏิบัติ 3 อาจารย์อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *