ตะไคร้ เป็นพืชตระกูลหญ้า ตะไคร้เป็นพืชที่เจริญเติบโตง่าย อาจมีทรงพุ่มสูงถึง 1 เมตร มีลำต้นที่แท้จริงประมาณ 4-7 เซนติเมตร ลำของต้นจะถูกห่อหุ้มไปด้วยกาบใบโดยรอบ ใบยาวแคบเส้นใบขนานกับก้านใบ ใบของตะไคร้อุดมไปด้วยน้ำมันหอมระเหย ที่นิยมนำมาปลูกเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกกันโดยทั่วไป
การเตรียมต้นพันธุ์ การเลือกต้นพันธุ์ควรเลือกต้นพันธุ์ที่มีอายุ 8 เดือนขึ้นไป อันดับแรกนำมาแยกต้นออกจากกันก่อน โดยให้ใช้จอบขุดยกขึ้นมาทั้งกอ จากนั้นใช้มี ด ตั ด ส่วนรากและใบ ทิ้งให้เหลือความยาวประมาณ 30 ซม.

หลังจากเตรียมต้นพันธุ์เสร็จแล้ว  โคนรากสามารถนำไปปลูกลงแปลงได้เลย หรือจะกระตุ้นให้เกิดรากใหม่ก็ได้ วิธีการกระตุ้นรากใหม่คือนำต้นตะไคร้ที่ตั ดใบและรากออกไปแช่น้ำประมาณ 5 ซม. ทิ้งไว้ 5-7 วัน จนกว่ารากจะมีสีเหลืองเข้ม จึงค่อยนำไปปลูกลงแปลง

ขั้นตอนการปลูกตะไคร้ให้ได้ผลผลิตสูง ไถพรวนดิน ตากแดดทิ้งไว้ 7-10 วัน และปรับสภาพของดินโดยการโรยปูนขาว ทำหลุมสำหรับการปลูกควรมีขนาด 25x25x25 ซม. เติมด้วยปุ๋ยคอกรองก้นหลุมพร้อมกับการพรวนดินระยะห่างของการปลูกที่เหมาะสมคือ 1×1 เมตร จะได้ตะไคร้ที่มีลักษณะหัวใหญ่และลำต้นอวบสมบูรณ์ หากปลูกใกล้หรือติดกันมากเกินไปลำต้นจะผอมสูง

การปักต้นพันธุ์ให้ปักลึกประมาณ 5 ซม. เอียง 45 องศา โดยปักหลุมละ 2 ต้นพันธุ์การสูบน้ำจากบ่อน้ำปล่อยลงแปลงให้ตะไคร้เปียกชุ่ม ควรทำประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้หากเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูง ก็สามารถวางระบบน้ำหยดหรือระบบสปริงเกอร์ในการให้น้ำด้วยก็ได้

การให้น้ำ สูบน้ำลงแปลงตะไคร้ให้เปียกชุ่ม ประมาณสัปดารห์ละ 1 ครั้ง หรือแบบ ให้น้ำแบบสปริงเกอร์ในช่วงเช้าและเย็นประมาณ 2-3 วัน/ครั้ง จนตะไคร้สามารถตั้งตัวได้ จากนั้นรดน้ำ 5-7 วัน/ครั้ง

การให้ปุ๋ย การให้ปุ๋ยนั้นจะให้แค่ 2 ครั้ง ครั้งแรกคือจะเป็นในช่วงหลังจากการปลูก 15-30 วัน และการให้ปุ๋ยรอบที่ 2 คือจะเว้นห่างจากรอบแรกประมาณ 1 เดือน สำหรับปุ๋ยที่ใช้จะเป็นปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 โดยปริมาณการให้จะให้กอละ 1 กำมือตามด้วยการรดน้ำ สามารถใช้ร่วมกับฮอร์โมนบำรุงต้นได้ หลังจากนั้นคอยดูแลเรื่องการให้น้ำอย่างเดียว หากเกษตรกรท่านใดต้องการให้เป็นเกษตรอินทรีย์ก็สามารถเลือกใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกแทนปุ๋ยเ ค มี ได้
การเก็บเกี่ยวผลผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิตจะขุดขึ้นมาทั้งกอ ตะไคร้ 1 กอ จะมีน้ำหนักประมาณ 6-10 กิโลกรัม ช่วงอายุของตะไคร้ที่จะสามารถขๅยได้คือช่วงอายุ 8 เดือน ถึง 1 ปีครึ่ง หากอายุมากกว่านี้ลำต้นจะเริ่มฝ่อ จะไม่เป็นที่ต้องการของตลาด เมื่อขุดกอขึ้นมาแล้ว ให้นำมา ตั ด รากและใบออก ให้ต้นตะไคร้มีความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร น้ำหนักจะเหลือเพียง 3-5 กิโลกรัม/กอ โดยมัดรวมเป็นกำ ๆ จากนั้นแบ่งใส่ถุงพลาสติก 5 หรือ 10 กิโลกรัมต่อถุง เพื่อนำไปจำหน่ายต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.opsmoac.go.th

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *