วันที่ 23 ธ.ค.64 นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่ประชุม ศบค. ได้กำหนดแนวทางการจัดงานปีใหม่ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.64 – 1 ม.ค.65 ให้สอดคล้องกับประกาศขององค์การอนามัยโลกที่เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ยกเลิกแผนวันหยุดบางส่วน

เพื่อปกป้องระบบสาธารณสุข เนื่องจาก CV-19 สายพันธุ์โอมิครอน มีการแพร่กระจายเร็วกว่าสายพันธุ์เดลตาอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่กระจายของสายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทย

พบว่ามีการกระจายอย่างรวดเร็วเช่นกัน จากข้อมูลเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.64 มีผู้ติดมากกว่า 100 ราย และยืนยันสายพันธุ์แล้ว 27 ราย อยู่ระหว่างการรอผล 97 ราย

ดังนั้น เพื่อป้องกัน CV-19 สายพันธุ์โอมิครอน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดพิจารณายกเลิกจัดงาน รวมถึงให้ยกเลิกการจัดงานปีใหม่กรุงเทพมหานครและการสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2565 บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

รวมถึงหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด ในส่วนของภาคเอกชนที่ประสงค์จัดงาน กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือให้คุมเข้มมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ทั้ง การคัดกรอง การทำความสะอาดสถานที่ การเว้นระยะห่าง

การจัดให้มีสถานที่กักตัวสำหรับผู้ติด CV-19 ผู้ร่วมงานต้องมีผลการรับวัคซีน หรือผลตรวจ ATK ก่อนร่วมงาน 72 ชม. และลดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักอนามัยและสำนักงานเขตพื้นที่

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชน กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือให้งดเว้นการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งมีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากการติด CV-19 ตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด

อย่างไรก็ตาม กทม. ประกาศยกเลิกจัดกิจกรรมปีใหม่ 2565 ที่ลานคนเมือง และของหน่วยงานในสังกัด รวมถึงการสวดมนต์ข้ามปี ในส่วนของภาคเอกชน ให้ป้องกันเคร่งครัด เพื่อป้องกัน CV-19 โอมิครอน

 

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *