สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ หลายจังหวัดยังคงหามาตรการรับมือมวลน้ำ ที่ทำให้เข้าท่วมในหลายพื้นที่ และยังจับตาพายุคมปาซุ ที่อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมซ้ำอีกได้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ลงนามแจ้งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน คมปาซุ ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์จะเพิ่มการระบายน้ำโดยทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จากอัตรา 100 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป จนถึงอัตรา 300 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชน จากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2-2.5 เมตร (จากปัจจุบันเวลา 12.00 น.วันนี้) จึงขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทราบ ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูง และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และดูประกาศเตือนของแต่ละพื้นที่ด้วยค่ะ

 

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *